Ostatnie uaktualnienie : 12/02/2020

I. INFORMACJE PRAWNE I KONTAKTY

SIMU SAS, znajduje się w Zone Industrielle Les Giranaux 70100 ARC LES GRAY, z kapitałem 5000000 Euro, zarejestrowana w RCS Vesoul pod numerem 425650090, deklaruje, że jest właścicielem tej strony, numer telefonu +33 (0) 384647500. Firma należy do Grupy Somfy. Wewnątrzwspólnotowy numer VAT FR 25303970230 Dyrektorem publikacji na stronie jest Bruno Stragliati, Chief Executive. Jeśli macie państwo jakieś uwagi co do samej strony proszę skontaktować się z dyrektorem publikacji pod następującym adresem mailowym:  marketing_pl@somfy.com Ta strona jest hostowana przez Propulse–  2 Rue Jean Baptiste Lallemand, 21000 Dijon – Francja, numer telefonu +33 3(0)380 736 379

II. CELE I WARUNKI UŻYWANIA STRONY

Ta strona ma służyć jedynie osobom I firmom, z siedzibami na całym świecie, które chcą:
 • Pozyskać ogólne informacje na temat SIMU
 • bardziej specyficzne informacje na temat SIMU lub produktów SIMU;
Poprzez używanie naszej strony, użytkownicy potwierdzają przeczytanie, zapoznanie się i akceptacje informacji prawnych i warunkami użytkowania. Informacje o produktach i usługach mogą różnić się w zależności od kraju. W szczególności może się wydarzyć, że produkt widoczny na stronie nie będzie dostępny we wszystkich krajach. Simu zrobi wszystko, żeby zapewnić użytkownikom strony pełne bezpieczeństwo. Pomimo tego, SIMU nie ponosi odpowiedzialności :
 • W wypadku tymczasowej przerwy w działaniu strony, związanej z problemami technicznymi;
 • W wypadku ataku wirusowego lub ingerencji osoby trzeciej za pomocą naszej strony, I konsekwencji z tym związanych;
 • W wypadku nielegalnego lub niestosownego użytku strony, wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim i konsekwencjami z nimi związanymi.
Za informacje na stronie, z wyjątkiem kart produktów oraz kiedy pojawi się błąd, mają charakter wyłącznie informacyjny, SIMU nie jest odpowiedzialne za ich dokładną treść.

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Ochrona praw autorskich:

Ta strona oraz informacje, które zawiera ( w szczególności zdjęcia, diagramy, etc.) są chronione przez prawa autorskie. Użytkownik uznaje, że strona, usługi, technologia I zawartość powiązana (zdjęcia I filmy, znaki, zawartość) są wartością SIMU lub właścicieli licencji i ich pod wykonawców. Jakakolwiek reprodukcja bez wyraźnego pozwolenia od SIMU lub partnerów SIMU może prowadzić do wszczęcia akcji prawnych.

2. Warunki użytkowania:

 • Wszystkie informacje, które nie funkcjonują jako plik do pobrania, nie mogą być drukowane ani reprodukowane, zarówno w całości jak i częściowo.
 • Informacje, które widnieją jako pliki do pobrania mogą być wydrukowane albo pobrane do prywatnego, informacyjnego, nie komercyjnego użytku. Nie należy ich rozprowadzać ani pokazywać klientom.
Jakakolwiek kopia tych informacji w celu innym niż wyżej wymienione, musi wspominać o nasze prawa autorskie i prawa własności. Nie ma pozwolenia na edycję tych informacji. Istnieje jednak możliwość przetłumaczenia ich w celu ułatwienia ich zrozumienia.; w tym wypadku użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne tłumaczenie. . Zastrzegamy sobie prawo do anulowania tych zezwoleń w dowolnym czasie. Użytkownik może zostać o tym poinformowany bezpośrednio, lub informacja o tym może pojawić się na stronie. W takim wypadku jakiekolwiek użycie informacji ze strony musi natychmiast ustać.

IV. ZNAKI TOWAROWE

Znak towarowy SIMU jak I wszystkie pozostałe znaki, graficzne lub nie, generalnie wszystkie pozostałe znaki, obrazy, ilustracje, I loga użyte na tej stronie, niezależnie od tego czy są zarejestrowane, są I pozostaną wyłączną własnością SIMU lub osób powiązanych lub są opublikowane za pozwoleniem ich właścicieli. Jakakolwiek częściowa lub pełna reprodukcja, modyfikacja lub użycie tych znaków, ilustracji, obrazów i log, z jakiegokolwiek powodu, w jakimkolwiek medium, bez wcześniej wyrażonej zgody od SIMU SAS lub osoby trzeciej, która jest właścicielem znaku, jest zakazana, z wyjątkiem hiper linków, o którym wspomniane jest poniżej w paragrafie 5. Dostęp i używanie strony, nie daje żadnych praw do ilustracji, obrazów i log zawartych na niej.

V. HIPERŁĄCZA

1. Hiperłącza, które pochodzą od nas:

Zapewniamy wam hiper linki do wielu innych stron internetowych. Jednak nie sprawdzamy oraz nie odpowiadamy za zawartość tych stron.

2. Hiper linki tworzone poza naszą firmą:

Stworzenie linku do naszej strony wymaga naszego wcześniejszego, pisemnego zezwolenia, chyba że spełniacie następujące warunki:
 • Jesteście klientami SIMU lub jednej z firm w grupie SOMFY,
 • YUżywasz hiperłącza legalnie, co oznacza, że jasna jest natura relacji, którą z nami posiadasz,
 • Używasz hiperłącza legalnie, co oznacza, że jasna jest natura relacji, którą z nami posiadasz.
 • Musisz odwzorować logo SIMU według następujących wymagań
 • Musisz zadeklarować stworzenie hiperłącza w przeciągu pięci dni od jego utworzenia do dyrektora od spraw publikacji na adres mailowymarketing_pl@somfy.com
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania natychmiastowego usunięcia hiperłącza.

VI. INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie produkty, procesy I technologie opisane na tej stronie są prawdopodobnie chronione prawami własności intelektualnej. Zakazane jest jakiekolwiek użycie tej własności intelektualnej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby zapewnić państwu pewne, kompletne I aktualne informacje. Jednak nie dajemy żadnych gwarancji na temat prawdziwości informacji na stronie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub unowocześniania informacji zawartych na stronie bez podania o tym informacji. W szczególności, wszystkie zaprezentowane na stronie produkty mogą zostać zmodyfikowane lub usunięte w dowolnej chwilI.
 • Nie gwarantujemy, że podane na stronie informacje są zgodne z prawem w państwa kraju. Użytkownik korzysta ze strony z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw swojego kraju.
 • Sprawdź prawdziwość informacji na stronie z lokalną filią naszej firmy
 • Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za użycie naszej strony, oraz jej zawartości. W szczególności powinien chronić się przed wirusami oraz jakimkolwiek zniszczeniem sprzętu, którego używa do przeglądania strony.

VIII. APLIKOWALNE PRAWO I JURYSDYKCJA

W wypadku gdy z powodu dostępu lub użycia naszej strony dojdzie do konfliktu, który skończyłby się drodze sądowej, prawo francuskie jest jedynym możliwym do zaaplikowania prawem, a sądy w Dijon jedynymi kompetentnymi sądami, chyba że istnieją sprzeczne z tym okoliczności prawne.
LATAMI DOŚWIADCZENIA
LATAMI DOŚWIADCZENIA
Francuską marką
Francuską marką
Wynalazcą napędu rurowego
Wynalazcą napędu rurowego
100% Naszych klientów poleciłoby simu
100% Naszych klientów poleciłoby simu