POLITYKA PRYWATNOŚCI 17 lipca 2018 r.

W Somfy chcemy być partnerem naszych klientów na drodze ku odkrywaniu i korzystaniu z rozwiązań inteligentnego domu oraz powiązanych produktów lub usług. Cenimy sobie zaufanie, jakim nas obdarzają nas nasi klienci i zobowiązujemy się do zachowania pełnej przejrzystości w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Rozumiemy potrzebę zachowania odpowiedniej kontroli nad danymi osobowymi i zobowiązujemy się do wdrażania mechanizmów, procedur i zasad zapewniających poufność, integralność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika przez cały cykl życia takich danych.

Grupa Somfy wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD), który zapewnia, że nasze działania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki, chęci skorzystania ze swoich praw lub wniesienia skargi, prosimy o kontakt z naszym IOD (niezależnie od tego, z którym podmiotem Somfy Państwo się kontaktujecie): dpo@somfy.com

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) informuje klientów i użytkowników, czego mogą spodziewać w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez nas, tj.:

 1. Kogo dotyczy niniejsza Polityka?
 2. Kto jest odpowiedzialny?
 3. Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika i jakie dane osobowe przetwarzamy?
 4. Co robimy z danymi osobowymi użytkownika?
 5. Kto otrzymuje dane osobowe użytkownika?
 6. Jak chronione są dane osobowe użytkownika?
 7. Przechowywanie danych;
 8. Przekazywanie danych za granicę;
 9. Prawa klientów;
 10. Zmiany niniejszej polityki.

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką i zapoznanie się z jej treścią.

 1. Kogo dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka dotyczy klienta lub użytkownika, gdy klient lub użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, gdy kontaktuje się z nami w celu nawiązania relacji biznesowych w trakcie trwania relacji biznesowej z nami, gdy korzysta z technologii, którą udostępniamy lub gdy łączy się z określonymi platformami, aplikacjami lub innymi rozwiązaniami, które możemy zapewnić lub udostępnić.

Niniejsza Polityka nie dotyczy pracowników Somfy, ani kandydatów do pracy, którzy mogą zapoznać się z polityką prywatności na naszej stronie z ofertami pracy.

 1. Kto jest odpowiedzialny?

Podmiotem prawnym odpowiedzialnym za dane osobowe gromadzone od klienta lub użytkownika jest podmiot, który określa, w jaki sposób, kiedy i dlaczego gromadzi i wykorzystuje dane osobowe klienta lub użytkownika („Administrator danych”).

Tożsamość Administratora danych zależy od tego, kim jest użytkownik:

 • Jeśli użytkownik jest odwiedzającym niniejszą witrynę internetową (osobą, która jedynie przegląda strony na niniejszej witrynie), Administratorem danych jest podmiot Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34

 

 • Jeśli użytkownik jest inwestorem, Administratorem danych jest Somfy SA, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Francja.
 • Jeśli użytkownik jest klientem lub dostawcą, Administratorem danych jest podmiot prawny, która zarządza relacjami biznesowymi klienta lub dostawcy z Somfy. Informacje te można znaleźć na otrzymanej fakturze lub zamówieniu lub w umowie zawartej z firmą Somfy.

Jeśli chodzi o pozostałe osoby, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w obiektach Somfy, Administratorem danych jest podmiot prawny zarządzający relacjami użytkownika z firmą Somfy. Informacje te można znaleźć w umowie zawartej z firmą Somfy lub uzyskać od osoby kontaktowej w firmie Somfy.

 1. Jak gromadzimy dane osobowe użytkownika i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe to dane, które można przypisać do konkretnego użytkownika.

Dane osobowe gromadzimy bezpośrednio od użytkownika (a), lecz również pośrednio z innych źródeł (b), na przykład, gdy użytkownik przegląda witryny internetowe Somfy lub subskrybuje nasze kanały w mediach społecznościowych.

Niezależnie od tego, czy gromadzimy dane osobowe użytkownika bezpośrednio czy pośrednio, zobowiązujemy się do przetwarzania danych osobowych w sposób odpowiedni, stosowny i niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone.

a) Dane gromadzone bezpośrednio od użytkownika

Możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, które użytkownik przekazuje podczas interakcji z nami.

Mogą one obejmować:

 • tytuł użytkownika;
 • imię i nazwisko użytkownika;
 • dane kontaktowe użytkownika;
 • rolę użytkownika w jego firmie;
 • produkty lub usługi, którymi użytkownik lub jego firma jest zainteresowana;
 • opinie i preferencje użytkownika dotyczące produktu;
 • preferencje komunikacyjne użytkownika;
 • opinie użytkownika na temat naszych usług.

Gromadzimy również informacje, które użytkownik przekazuje nam podczas zawierania transakcji z nami, podczas subskrybowania naszych usług, wypełniania formularzy kontaktowych lub tworzenia kont na którejkolwiek z naszych witryn internetowych, podczas kontaktu z naszymi zespołami ds. obsługi klientów lub kontaktu z mediami, podczas targów lub innych wydarzeń, w których użytkownik lub klient uczestniczy.

Dane zgromadzone w takich przypadkach mogą obejmować (oprócz danych, o których mowa powyżej):

 • numer klienta;
 • dane konta bankowego;
 • numery kart kredytowych;
 • podpis klienta;
 • datę urodzenia klienta;
 • zdjęcia przekazane nam przez klienta;
 • wszelkie dane o lokalizacji, które klient zdecyduje się nam udostępnić.

Pozostałe informacje gromadzone podczas korzystania przez klienta lub użytkownika z naszych produktów i powiązanych aplikacji mogą obejmować:

 • datę subskrypcji klienta lub użytkownika;
 • adres e-mail klienta lub użytkownika;
 • ID w chmurze;
 • adres IP klienta lub użytkownika;
 • numer telefonu komórkowego;
 • określone informacje zebrane z urządzenia sterującego, w tym pliki dziennika, informacje o urządzeniu i informacje o sieci oraz, w zależności od wybranych usług, dane lokalizacji lub dane biometryczne.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe, które można przypisać klientowi lub użytkownikowi jako odwiedzającemu dowolną siedzibę podmiotu Grupy Somfy:

 • nazwa;
 • firma;
 • nazwa hosta;
 • numer dowodu osobistego;
 • numery rejestracyjne pojazdu;
 • data; oraz
 • czas przybycia i opuszczenia naszego lokalu.

b) Pośrednio, z innych źródeł

Informacje o kliencie lub użytkowniku gromadzimy również pośrednio, na przykład, gdy klient lub użytkownik przegląda witryny internetowe Somfy lub subskrybuje nasze kanały w mediach społecznościowych.

Możemy korzystać z plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania naszych witryn internetowych. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika; zawierają one niewielką ilość danych dotyczących konkretnego użytkownika i witryny internetowej.

Używamy plików cookie, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszych witryn internetowych (np. analityczne pliki cookie, które umożliwiają nam ocenę korzystani z naszych witryn internetowych i ich wydajność, a następnie poprawić ich funkcjonalność).

Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować korzystania z plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby automatycznie odmawiać przechowywania plików cookie lub uzyskać informację za każdym razem, gdy witryna zażąda zgody na przechowywanie plików cookie. W razie odmowy wyrażenia zgody na pliki cookie, nasze witryny nie będą działać poprawnie.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu gromadzenia, monitorowania i analizowania aktywności na witrynie internetowej. Użytkownik musi jednak również wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookie na banerze informacyjnym dotyczącym plików cookie, który pojawia się po wejściu na witrynę internetową.

Używamy również reklamowych plików cookie, dzięki czemu możemy wyświetlać reklamy, które uznajemy za istotne dla użytkownika, na naszej witrynie lub podczas korzystania przez użytkownika z sieci Internet. Takie pliki cookie służą głównie do ograniczenia liczby wyświetleń określonej reklamy dla użytkownika i pomagają nam ocenić wpływ kampanii reklamowej.

Brak akceptacji reklamowych cookie nie wpływa na komfort korzystania z witryny przez użytkownika podczas przeglądania naszych witryn.

Czasami możemy również gromadzić informacje o użytkowniku od stron trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak informacje o kliencie dostępne na jego witrynie internetowej lub informacje z rejestrów publicznych, takich jak Rejestr Handlowy.

 1. Co robimy z danymi osobowymi użytkownika?

Dane osobowe klienta lub użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy, gdy jest to konieczne do negocjacji lub zawarcia z umowy z klientem, np. do:

 • Zarządzania i utrzymywania naszych relacji biznesowych, w tym tworzenia i utrzymywania konta w naszych systemach;
 • Zarządzania zamówieniami klienta: na przykład w celu przetwarzania płatności, wysyłania próbek lub produktów lub usług końcowych oraz informowania klienta o stanie zamówienia;
 • Świadczenia usług zgodnie z naszymi ustaleniami umownymi;
 • Świadczenia usług na rzecz klientów, na przykład w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania klienta oraz odnotowania i wewnętrznego udostępniania takich pytań, aby lepiej odpowiadać na nie i ulepszać nasze produkty lub usługi w przyszłości.

Klient może nie podawać takich danych osobowych, lecz powinien mieć świadomość, że brak podania takich danych uniemożliwi nam negocjowanie lub wykonanie umowy.

Ponadto, dane osobowe użytkownika lub klienta gromadzimy i wykorzystujemy jeżeli leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. do:

 • Analizowania uwag i opinii klientów na temat naszych produktów lub usług, aby je ulepszać i dalej rozwijać;
 • Zarządzania pytaniami klienta lub użytkownika podczas kontaktu z mediami lub inwestorami lub kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej lub podczas korzystania z jednego z naszych kanałów w celu zgłaszania skarg;
 • Tworzenia statystyk w celu ulepszenia naszych produktów lub usług;
 • Wysyłania korespondencji marketingowej, biuletynów i/lub ankiet dla użytkowników końcowych na temat naszych działań oraz produktów lub usług, które mogą zainteresować klienta w trakcie naszej współpracy.

Dane osobowe użytkownika możemy również udostępniać, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, dowolnej spółce powiązanej Grupy Somfy, a także:

 • zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym dostawcom oprogramowania, usług hostingowych lub doradcom prawnym/ podatkowym, dostawcom usług transportowych lub akceptantom kart kredytowych i dostawcom usług bankowych.
 • w związku z połączeniem, sprzedażą lub nabyciem przedsiębiorstwa lub w trakcie takiej transakcji.

Gromadzimy również i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika za jego zgodą. Obejmuje to dane, które użytkownik zdecyduje się przekazać podczas zakładania konta u nas lub w odpowiedzi na konkretne żądanie nam zgłoszone, np. w celu:

 • Subskrybowania lub uaktualnienia dowolnej z usług Somfy lub usług naszych partnerów,
 • Aktywacji urządzenia Somfy,
 • Otrzymywania komunikatów marketingowych lub biuletynów dotyczących naszych działań, produktów lub usług.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych użytkownika w takich okolicznościach nie jest obowiązkowe. Jednakże, brak takiej zgody w większości przypadków uniemożliwia nam dostarczanie części lub całości usług subskrybowanych przez klienta lub użytkownika.

Czasami, dane użytkownika gromadzimy lub przetwarzamy zgodnie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika osobom trzecim.

5. Kto otrzymuje dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika udostępniamy wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką, a zatem głównie naszym pracownikom z różnych działów i ewentualnie innym podmiotom Grupy Somfy, wyłącznie w następujących celach: zarządzanie klientami, centralne zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami oraz w celu optymalizacji działalności biznesowej Somfy.  Udostępnianie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Grupy Somfy w zakresie administrowania relacjami umownymi w ramach Grupy Somfy i utrzymywania efektywnej struktury biznesowej.

Jeśli udostępniamy dane osobowe użytkownika osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką (np. w związku z przesyłkami, transakcjami finansowymi, usługami dotyczącymi oprogramowania), podejmujemy starania celem zapewnienia, że taka strona trzecia udzieli wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

6. Jak chronione są dane osobowe użytkownika?

Wprowadzamy szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkowników i chronić je przed bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub dostępem.

Nasi pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy przetwarzający dane osobowe podpisali umowę o zachowaniu poufności lub są w inny sposób związani obowiązkiem zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

Ponadto, na każdego zewnętrznego usługodawcę, który obsługuje dane osobowe użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką, nakładamy surowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa.

 1. Przechowywanie danych

Dane osobowe klientów i użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla każdego z wyżej wymienionych celów.

Możemy jednak zachować niektóre dane osobowe, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i uregulowania prawne (np. w celach podatkowych i kontrolnych) oraz zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami przechowywania danych.

Gdy nie ma już potrzeby przechowywania danych, które nadal mogą zidentyfikować użytkownika, dane takie usuwamy, anonimizujemy lub agregujemy, tak aby użytkownik lub klient nie mógł być identyfikowalny jako konkretna osoba.

8. Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe klientów i użytkowników przechowujemy i przetwarzamy głównie na serwerach zlokalizowanych w krajach UE/EOG lub w Szwajcarii.

Działamy jednak jako korporacja globalna i korzystamy z międzynarodowych usługodawców, którzy wspierają nasze globalne rozwiązania. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym mieszka użytkownik.

9. Prawa klientów i użytkowników

Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych w celu wykonania swoich praw do danych osobowych, które gromadzimy lub wykorzystujemy.

Prawa użytkownika obejmują:

 • Prawo dostępu i poprawiania. Użytkownik dysponuje prawem otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe jego dotyczące, a w takich przypadkach użytkownik ma prawo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat i może w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe, które przechowujemy. Użytkownik może pomóc Somfy zapewnić, że dane kontaktowe i preferencje użytkownika są dokładne, kompletne i aktualne, wypełniając zaktualizowany formularz kontaktowy na dowolnej z naszych witryn internetowych lub przesyłając poprawki lub aktualizacje naszemu IOD na adres dpo@somfy.com;
 • Prawo do sprzeciwu i ograniczenia. Użytkownik ma prawo wniesienia, w dowolnej chwili, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W pewnych okolicznościach użytkownik może również ograniczyć korzystanie przez nas z danych osobowych użytkownika, na przykład, gdy podejmujemy kroki w celu skorygowania nieprawidłowych danych na wniosek użytkownika;
 • Prawo do usunięcia danych. Dane osobowe użytkownika usuwamy na prośbę użytkownika, chyba że dane osobowe użytkownika musimy zachować, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub nasze zasady przechowywania danych;
 • Prawo do kontrolowania plików cookie i innych technologii na naszych witrynach internetowych. Podczas pierwszej wizyty użytkownika na naszych witrynach internetowych, użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na używanie plików cookie i innych technologii. Użytkownik może zarządzać swoim wyborem w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookie były usuwane z dysku twardego, uniemożliwić umieszczanie nowych plików cookie lub otrzymywać powiadomienia, tak aby żaden plik cookie nie został umieszczony bez wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik może również tak skonfigurować przeglądarkę, aby pliki cookie nie były automatycznie zapisywane. Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień plików cookie wpłynie na sposób uzyskiwania dostępu do naszych usług i witryny, które wymagają plików cookie, aby w pełni funkcjonować. Jeśli przeglądarka użytkownika jest skonfigurowana w taki sposób, aby odrzucać wszystkie typy plików cookie, użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do całości naszych usług. Poniższe łącza pokazują, jak można skonfigurować ustawienia plików cookie w przeglądarce:
 • Prawo do wycofania zgody. Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; może to jednak oznaczać, że dalsze świadczenie żądanej usługi może nie być możliwe;
 • Prawo do otrzymywania i przesyłania danych: Użytkownik dysponuje prawem otrzymywania danych osobowych odnoszących się do użytkownika, które użytkownik nam przekazał, w powszechnie używanym formacie elektronicznym. Użytkownik może przekazać te dane innemu administratorowi danych (przenoszalność danych);
 • Prawo do wniesienia skargi. Użytkownik może skontaktować się z nami, jeśli użytkownik uważa, że wykorzystanie danych osobowych użytkownika przez nas nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Użytkownik może również złożyć skargę do organu nadzorczego ochrony danych w swoim kraju lub w kraju, w którym znajduje się administrator danych osobowych użytkownika.

10. Zmiany niniejszej polityki

Datę niniejszej Polityki podano przed akapitem wstępnym. Niniejsza Polityka może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiany takie mogą istotnie wpłynąć na prawa osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w którym to przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach za pomocą widocznego powiadomienia na wstępnie do niniejszej Polityki.

LATAMI DOŚWIADCZENIA
LATAMI DOŚWIADCZENIA
Francuską marką
Francuską marką
Wynalazcą napędu rurowego
Wynalazcą napędu rurowego
100% Naszych klientów poleciłoby simu
100% Naszych klientów poleciłoby simu