Poslední aktualizace: 10. října 2019

SIMU SAS, jakožto subjekt ze skupiny Somfy Group, se řídí zásadami ochrany osobních údajů platnými v rámci Somfy Group, které jsou popsány níže.

Společnost Somfy chce být vaším preferovaným partnerem na cestě ke zkoumání a používání chytrých řešení pro domácnost a souvisejících produktů a služeb. Ceníme si důvěry, kterou nám dáváte, a zavazujeme se zajistit plnou transparentnost toho, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Bereme na vědomí vaši potřebu mít přiměřenou kontrolu nad svými osobními údaji a zavazujeme se zavést mechanismy, postupy a zásady, které zajišťují důvěrnost, integritu a zabezpečení vašich osobních údajů v průběhu celého jejich životního cyklu.

Skupina Somfy Group jmenovala svého pověřence (DPO), který bude zajišťovat, aby naše činnost byla v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad, přejete si uplatnit svá práva nebo podat stížnost, obraťte se na našeho pověřence (bez ohledu na to, se kterým subjektem Somfy jste byli v kontaktu): privacy@simu.com

Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady“) vám poskytnou informace o tom, co očekávat, když shromažďujeme a používáme osobní údaje, tj.:

 1. Koho se tyto zásady týkají?
 2. Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů?
 3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje a jaké osobní údaje zpracováváme?
 4. Jak nakládáme s vašimi osobními údaji?
 5. Kdo dostává vaše osobní údaje?
 6. Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?
 7. Uchovávání dat
 8. Mezinárodní předávání údajů
 9. Vaše práva
 10. Změny těchto zásad

Zdvořile vás žádáme, abyste si pečlivě přečetli naše zásady a seznámili se s jejich obsahem.

 1. Koho se tyto zásady týkají?

Tyto zásady se vás týkají, když navštívíte naše webové stránky, když s námi komunikujete s cílem navázat obchodní vztah, v průběhu obchodního vztahu s námi, když používáte technologie, které vám dáme k dispozici, nebo když se připojíte na určité platformy, do aplikací či jiných řešení, která poskytujeme nebo zpřístupňujeme.

Tyto zásady se netýkají zaměstnanců společnosti Somfy ani uchazečů o zaměstnání, kteří si mohou přečíst zásady ochrany osobních údajů na naší kariérní stránce: https://careers.simu.com/politique-de-recrutement/

 1. Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů?

Právnickou osobou, která nese odpovědnost za osobní údaje, které od vás shromáždí, je subjekt, který rozhoduje, jak, kdy a proč shromažďuje a používá vaše osobní údaje („správce“).

To, kde je správcem, bude záviset na tom, kdo jste vy:

 • Pokud jste návštěvník těchto webových stránek (někdo, kdo si pouze prohlíží tyto webové stránky), bude správce subjekt Somfy uvedený na těchto stránkách.
 • Pokud jste zákazník nebo dodavatel, správcem bude právnická osoba, která spravuje váš obchodní vztah se společností Somfy. Tyto informace naleznete na faktuře či v objednávce, kterou obdržíte, nebo ve smlouvě uzavřené se společností Somfy.

Pro všechny ostatní fyzické osoby, s výjimkou zaměstnanců pracujících v lokalitách společnosti Somfy, je správcem právnická osoba, která spravuje váš vztah se společností Somfy. Tyto informace naleznete ve smlouvě uzavřené se společností Somfy nebo si je můžete vyžádat od své obvyklé kontaktní osoby ve společnosti Somfy.

 1. Jak shromažďujeme osobní údaje a jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje jsou údaje, které lze vaší osobě.

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás (a), avšak též nepřímo z jiných zdrojů (b), např. když si prohlížíte webové stránky Somfy nebo se přihlásíte k odběru našich příspěvků na sociálních sítích.

Bez ohledu na to, zda shromažďujeme vaše osobní údaje přímo či nepřímo, zavazujeme se zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a nezbytné k dosažení účelu jejich shromažďování.

 • Údaje shromažďované přímo od vás. Můžeme shromažďovat a používat osobní údaje, které poskytnete v rámci interakce s námi. Mezi takové údaje patří:
  • váš titul;
  • vaše celé jméno;
  • vaše kontaktní údaje;
  • vaše role ve vaší společnosti;
  • produkty nebo služby, které vás nebo vaši společnost zajímají;
  • váš názor a preference ve vztahu k produktu;
  • vaše komunikační preference;
  • vaše zpětná vazba k našim službám.

Shromažďujeme také informace, které nám poskytnete při transakcích s námi, při přihlášení k odběru našich služeb, při vyplňování kontaktních formulářů nebo vytváření účtů na kterémkoli z našich webů, při kontaktu s našimi týmy pro styk se zákazníky nebo médii, během veletrhů nebo jiných akcí, kterých se účastníte.

Mezi údaje shromažďované v takových případech mohou patřit (kromě výše uvedených údajů):

 • vaše klientské číslo;
 • bankovní údaje;
 • čísla kreditních karet;
 • váš podpis;
 • vaše datum narození;
 • jakákoli fotografie, kterou poskytnete;
 • jakékoli údaje o poloze, které se rozhodnete s námi sdílet.

Mezi další informace shromážděné při používání našich produktů a souvisejících aplikací mohou patřit:

 • datum přihlášení k odběru;
 • vaše e-mailové adresy;
 • cloud ID;
 • vaše IP adresa;
 • číslo mobilního telefonu;
 • určité informace shromážděné z vašeho ovládacího zařízení, včetně protokolů, informací o zařízení a síťových informací a v závislosti na vámi zvolených službách také poloha nebo biometrické údaje.

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje, které lze přiřadit vám jako návštěvníkovi jakýchkoli prostor subjektu skupiny Somfy Group:

 • jméno;
 • společnost;
 • jméno osoby, která vás pozvala;
 • číslo občanského průkazu;
 • státní poznávací značka;
 • datum a
 • čas příjezdu a odjezdu.

 

 • Nepřímo, prostřednictvím jiných zdrojů

Údaje o vás shromažďujeme také nepřímo, např. když si prohlížíte webové stránky společnosti Somfy nebo se přihlásíte k odběru našich příspěvků na sociálních sítích.

Ke zvýšení vaší spokojenosti při prohlížení našich webových stránek můžeme používat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají na počítač uživatele. Obsahují malé množství dat specifických pro konkrétního uživatele a webové stránky.

Používáme soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro fungování našich webových stránek (např. analytické soubory cookie, které nám umožňují posoudit používání a výkon našich webových stránek a následně zlepšovat jejich funkčnost).

Pokud chcete odmítnout používání souborů cookie, můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči tak, aby ukládání souborů cookie bylo automaticky odmítáno nebo abyste byli informováni vždy, když si webové stránky vyžádají souhlas s uložením souboru cookie. Pokud se rozhodnete nepřijímat soubory cookie, naše webové stránky nebudou správně fungovat.

Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu sbírat informace, monitorovat a analyzovat činnost na webových stránkách. Musíte však také udělit souhlas se zpracováním souborů cookie, jak je uvedený v banneru o používání souborů cookie, který se objeví po vstupu na webové stránky.

Používáme také reklamní soubory cookie, a to k tomu, abychom mohli zobrazovat reklamy, o kterých se domníváme, že jsou pro vás relevantní, buď na našich stránkách nebo při surfování po internetu obecně. Tyto soubory cookie se používají především k omezení počtu zobrazení konkrétní reklamy a pomáhají nám vyhodnotit dopad reklamní kampaně.

Pokud nepřijmete reklamní soubory cookie, nebude to mít vliv na vaši uživatelskou zkušenost při surfování po našich webových stránkách.

Občas můžeme shromažďovat informace o vás od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou informace o vás dostupné na webových stránkách vaší společnosti, nebo z veřejných rejstříků, jako je např. obchodní rejstřík.

 

 1. Jak nakládáme s vašimi osobními údaji?

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje tam, kde je to nutné k vyjednávání nebo plnění smlouvy s vámi, např. pro účely:

 • správy a vedení našeho obchodního vztahu, včetně vytvoření a vedení účtu v našich systémech;
 • správy vašich objednávek: např. zpracování plateb, zasílání vzorků nebo hotových produktů či služeb a informování o stavu objednávky;
 • poskytování služeb v souladu s našimi smluvními ujednáními;
 • poskytování zákaznických služeb, např. vyřizování vašich případných dotazů a zaznamenávání a interní sdílení takových dotazů, abychom je mohli lépe zodpovědět a vylepšit naše produkty a služby do budoucna.

Můžete se rozhodnout, že takové osobní údaje neposkytnete. Upozorňujeme však, že pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme s vámi moci vyjednávat o uzavření smlouvy a uzavřít smlouvu.

Vaše osobní údaje dále shromažďujeme a používáme, pokud na tom máme oprávněný zájem, např. za účelem:

 • analyzování vaší zpětné vazby a názorů na naše produkty či služby v zájmu jejich neustálého zlepšování a dalšího rozvoje;
 • správy vašich dotazů, když se obrátíte na naše specialisty na vztahy s médii či investory nebo když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo při použití některého z našich kanálů k podávání stížností;
 • vytváření statistik pro zlepšování našich produktů či služeb;
 • zasílání marketingových sdělení, newsletterů a/nebo dotazníků pro koncové uživatele ohledně naší činnosti a našich produktů či služeb, které by vás mohly zajímat, v průběhu našeho obchodního vztahu.

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme také sdílet vaše osobní údaje s jakoukoli přidruženou osobou skupiny Somfy Group a:

 • s externími poskytovateli služeb, kteří podporují naši činnost, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně poskytovatelů softwaru, hostingu nebo právních/daňových poradenských služeb, přepravy nebo karetních/bankovních služeb;
 • v souvislosti nebo v průběhu fúze, prodeje nebo akvizice podniku.

S vaším souhlasem také shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. To zahrnuje údaje, které se rozhodnete poskytnout při zřizování účtu u nás nebo v reakci na konkrétní požadavek, který nám sdělíte například za účelem:

 • přihlášení k odběru nebo upgradu kterékoli z našich služeb nebo služeb našich partnerů,
 • aktivace vašeho zařízení Simu,
 • přijímání marketingových sdělení nebo newsletterů o naší činnosti, produktech či službách.

Udělení souhlasu se zpracováním vašich údajů je dobrovolné. Neudělení souhlasu nám však většinou bude bránit v poskytnutí některých nebo všech služeb, k jejichž odběru jste se přihlásili.

Za určitých okolností shromažďujeme nebo zpracováváme vaše údaje v souladu se zákonnými či regulačními požadavky.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám.

 1. Kdo obdrží vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme pouze v souladu s těmito zásadami, a proto zejména s našimi zaměstnanci napříč různými oddělení, popř. dalšími subjekty ve skupině Somfy Group, a to pouze pro tyto účely: řízení zákazníků, centrální správu zákaznických a dodavatelských vztahů a pro účely zefektivnění podnikatelské činnosti společnosti Somfy. Sdílení těchto osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu skupiny Somfy spravovat své smluvní vztahy v rámci skupiny Somfy Group a zachovat efektivní podnikovou strukturu.

V případě, že sdílíme vaše osobní údaje se třetími stranami tak, jak je uvedeno v těchto zásadách (např. pro účely odesílání zásilek, finančních transakci, softwarových služeb), zajišťujeme, aby tyto třetí strany poskytovaly dostatečné záruky ohledně zavedení vhodných technických a organizačních opatření k zajištění dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 1. Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?

Zavádíme řadu technických a organizačních opatření k zabezpečení vašich osobních údajů a jejich ochraně před protiprávním zničením, ztrátou, pozměněním či přístupem.

Naši pracovníci, zástupci a subdodavatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, podepsali dohodu o zachování mlčenlivosti nebo jsou na jiném základě vázáni povinností zachovat mlčenlivost nebo se na ně vztahuje odpovídající zákonná povinnost zachovat mlčenlivost.

Přísné povinnosti týkající se zabezpečení ukládáme také externímu poskytovateli služeb, který nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s těmito zásadami.

 1. Uchovávání dat

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k dosažení každého z výše uvedených účelů.

Některé z vašich osobních údajů však můžeme uchovávat pro účely dodržování platných právních předpisů (např. pro daňové účely, audit), a to v souladu s našimi interními pravidly pro uchovávání údajů.

Není-li již nezbytné uchovávat údaje, které vás i nadále identifikují, buď je smažeme, anonymizujeme nebo sloučíme, abyste již nebyli identifikovatelní jako konkrétní jednotlivec.

 1. Mezinárodní předávání údajů

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme především na serverech nacházejících se v EU/EHP nebo ve Švýcarsku.

Fungujeme však jako globální společnost a podporu našich globálních řešení zajišťujeme i od mezinárodních poskytovatelů služeb. Vaše osobní údaje mohou být předány do jiné země než do země, v níž se nachází vaše bydliště.

 1. Vaše práva

Pokud si přejete uplatnit svá práva k vašim osobním údajům, které shromažďujeme nebo používáme, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence.

Vaše práva zahrnují vaše:

 • Právo na přístup a opravu. Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme nebo nezpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a v takových případech máte právo si vyžádat kopii vašich osobních údajů, které evidujeme. Kdykoli nás můžete kontaktovat a své osobní údaje, které evidujeme, můžete opravit nebo doplnit. Správnost, úplnost a aktuálnost vašich kontaktních údajů a preferencí můžete pomoci společnosti Somfy zajistit vyplněním aktualizovaného kontaktního formuláře na některé z našich webových stránek, nebo se svými opravami či aktualizacemi můžete kontaktovat našeho pověřence na adrese privacy@simu.com.
 • Právo vznést námitku a vyžádat si omezení používání. Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Za určitých okolností můžete taktéž omezit používání vašich osobních údajů, např. v době, kdy budeme provádět kroky k opravě nesprávných údajů na základě vašeho požadavku.
 • Právo na vymazání. Na vaši žádost smažeme vaše osobní údaje, pokud je nebudeme muset uchovávat k dodržení platných právních předpisů, což budeme činit v souladu s našimi pravidly pro uchovávání údajů.
 • Právo ovládat nastavení souborů cookie a dalších technologií na našich webových stránkách. Při první návštěvě našich webových stránek budete vyzváni k udělení souhlasu s používáním souborů cookie a dalších technologií. Svoji volbu můžete kdykoli spravovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby byly soubory cookie smazány z vašeho pevného disku, můžete zabránit umisťování nových souborů cookie nebo dostávat upozornění, aby nemohly být bez vašeho výslovného souhlasu umístěny žádné soubory cookie. Svůj prohlížeč můžete taktéž nastavit tak, aby se soubory cookie již nadále neukládaly automaticky. Upozorňujeme však, že změna nastavení souborů cookie bude mít vliv na způsob, jakým můžete využívat naše služby a stránky, které k plně funkčnosti vyžadují soubory cookie. Pokud je váš prohlížeč nastaven tak, aby byly odmítnuty všechny typy souborů cookie, nebudete již mít přístup ke všem našim službám. Přes níže uvedené odkazy se můžete podívat, jak nastavit volby pro soubory cookie v prohlížeči.
 • Právo na odvolání souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. To však může znamenat, že vám možná nebudeme moci i nadále poskytovat vyžádané služby.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, v běžně užívaném elektronickém formátu. Máte právo tyto údaje předat jinému správci (přenositelnost údajů).
 • Právo podat stížnost. Můžete nás kontaktovat, pokud jste přesvědčeni, že náš způsob užívání vašich osobních údajů není v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Taktéž máte právo podat stížnost u orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů ve své zemi nebo v zemi, kde se nachází správce vašich osobních údajů. Tímto úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.
 1. Změny těchto zásad

Datum vydání těchto zásad je uvedeno výše před prvním odstavcem. Tyto zásady můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění s výjimkou situací, kdy mají takové změny podstatný vliv na práva jednotlivců podle platných právních předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů, přičemž v takovém případě budete o příslušných změnách informováni dostatečně výrazným způsobem v úvodní části těchto zásad.

 

70 let zkušeností
70 let zkušeností
Francouzská značka
Francouzská značka
Vynálezce trubkového motoru
Vynálezce trubkového motoru
100% našich zákazníků by doporučilo simu
100% našich zákazníků by doporučilo simu