Somfy
Značka věnovaná profesionálům v oblasti dveří a oken

SIMU jsou předevšímlidé, kteří tvoří naše týmy!

Každý den pracujeme na tom, abychom zajistili pohodlí našich zaměstnanců na pracovišti prostřednictvím konkrétních závazků, což je přístup, který každý den přehodnocujeme za účelem neustálého zlepšování.

Značka Somfy Group

SIMU vstoupila do skupiny Somfy Group v roce 1991. Značka SIMU se zaměřuje na segment střední třídy a poskytuje výrobcům a montérům rolet, žaluzií a garážových vrat výrobky, které doplňují produkty společnosti Somfy.
S působností v 57 zemích je Somfy světovým lídrem v automatizaci dveří a oken. Somfy je se svými inovativními motory a řídícími systémy klíčovým poskytovatelem v domácím sektoru.
Zjistěte více o Somfy Group

Struktura správy a systém managementu

Předseda SIMU, generální ředitel a řídící výbor mají na starosti vývoj strategie a správu klíčových ukazatelů a cílů společnosti. Zodpovídají za rozvoj společnosti a za zprostředkování kvalitní image personálu, sociálním partnerům, úřadům, zákazníkům a dodavatelům.
Zvedají očekávání akcionářů a vedení společnosti Somfy Group účastí na různých zasedáních strategických výborů a správních rad a také prostřednictvím podnikové komunikace pro všechny subjekty skupiny: obchodní model Somfy, strategický plán skupiny “Believe and Act”, etický kodex Somfy, webové konference atd.

Obecně platí, že pravidla, kterými se řídí management týmů, jsou z velké části založena na účasti a zplnomocnění. Proto se klade velký důraz na samostatnost účastníků a provoz v projektovém režimu. Úrovně managementu jsou záměrně omezené a management je založen na vizuálních nástrojích managementu pro rychlé a efektivní kolektivní rozhodování.